Javne poruke

Naslov: Riječ Božja

Dragi ljudi,
nadam se da smo u budućnosti napokon shvatili pravi termin napredka u društvu i čovjeka kao "najnapredniju" vrstu živog bića ovoga planeta te da smo rješili problem gladi u svakom kutku zemlj, svakom beskućniku dali krov nad glavom i implementirali najvrijednije ljudske vrijednosti poput živjeti u miru, skladu sa prirodom i međusobnom tolerancijom prihvaćajuči raznolikosti sa lakoćom kao što i prihvaćamo raznolike boje prisutne u cvijeću koje nas nadam se u budućnosti okružuje. Nadam se da smo iskorjenili sve ono što zagađuje naše duše i samim time zagađuje svijet oko nas, mikro i makro sfere. Nadam se da smo rehabilitirali "bolesno" ljudsko ponašanje i shvatili vrijednost datih nam Svetih pisama u kojima je milost i ljubav na prijestolju te Riječ Božja Isus Krist koji utjelovljuje najviše težnje ljudskog postojanja i predstavlja put,istinu i život u svoj svojoj savršenosti stvorenoj od Boga Oca i Majke koju često zaboravljamo. Nadam se da smo shvatili i ugasili ekrane kojji promiću nasilje i nesvjesno nam implementiraju u podsvijest da je sve ono što je naopako ispravno i da sve misli,načini,djela i propusti protiv ljubavi prema čovjeku su zamke i tvorevina nezdravih ljudskih umova kreirani nažalost od pomanjkanja ljubavi i milosti. Također se nadam da smo preživjeli jer dugogodišnji nemar prema čovjeku i prirodi rezultirao je reakcijom prirode u borbi za spas same sebe, kao jedinstvenog organizma koji ljubi sve svoje stanovnike one male vidljive tek mikroskopom ili one veće, te u toj borbi nužno je odstraniti to bolesno tkivo koje uništava sve pred sobom- čovjeka. Nadam se da smo shvatili na vrijeme iznimnu povezanost čovjeka i prirode i shvatili da bez naše majke Zemlje , zdrave, nema niti budućnosti za Život na njoj. Također se nadam da je čovjek shvatio kako on ne drži uzde ničega osim svoje vlastite propasti i kao takav nije nastao od majmuna već je stvoren na sliku Božju i na želju Gospodina , Stvoritelja svega vidljivoga i nevidljivoga, Alfe i Omege, početka i kraja svih vjekova i šire. Moja je želja da shvatimo kako je svaki čovjek dio jedne veće cjeline poput zrna pijeska u jednom velikom pješćaniku i unatoč činjenice da i bez tog jednog zrna pijeska pješćanik će opstati ali i to jedno zrno je bitno za potpunu cjelinu baš kao što je i svaki čovjek poslan od Stvoritelja sa razlogom i nosi dio njega i taj dio čeka da se uklopi i poveže da bi se vidjela cjelina. Čovječanstvo je poput puzzle i ukoliko fali jedna nažalost nećemo moći složiti puzzle da vidimo cjelokupnu sliku - Boga.
Svaki glas je bitan jer glas proizvodi čovjek i ukoliko određene glasove ne poslušamo faliti će nam riječi u pjesmi i nećemo moći shvatiti značenje. Nadam se da neće još puno vremena proteči i da ćemo sve raditi uz pomoć našega Stvoritelja jer on je jedini koji poznaje sve tajne ovoga svijeta i svemira kao glavni Kreator toga, poput kuharice koja kuha gulaš i jedino ona zna sastojke koje je ubacila i tako dobila jedan izniman okus koji zadovoljava naše nepce i oduševljava nas. Takoreći poput izumitelja koji je izradio svoj izum jedini on zna što je potrebno da taj izum proradi i na kojem prinicpu isti funkcionira.
Za sebe nemam poruku jer shvaćam da sam dio svega i da smo svi jedno; proizašli od Jednoga, Kralja svih Kraljeva, Riječi Božje jer kaže Ivan:

1 U početku bijaše Riječ
i Riječ bijaše u Boga
i Riječ bijaše Bog.
2 Ona bijaše u početku u Boga.
3 Sve postade po njoj
i bez nje ne postade ništa.
Svemu što postade
4 u njoj bijaše život
i život bijaše ljudima svjetlo;
5 i svjetlo u tami svijetli
i tama ga ne obuze.

Ljudi ljubite jedni druge kao što ljubite sami sebe jer bez ljubavi od svijeta će nastati tama i pretvoriti ćemo se u monstrume koji jedu sami sebe bilo psihički bilo fizički.
Nadam se u bolje sutra. Ljubav svima. <3Napisano: 2018-05-29
Za: 2029-05-29

Ocjena: 0.0/5 (0 glasova)


« Natrag | Nasumična poruka »